மலேசியத் தமிழ்ப்பள்ளிகளுக்கான பாடத்துணைப்பொருள் ஒருங்கிணைப்புத்தளம் (தமிழ் மொழி யு.பி.எஸ்.ஆர்) BAHASA TAMIL UPSR

திறமிகு ஆசிரியர்: கே.பாலமுருகன் (GURU CEMERLANG BAHASA TAMIL)

Wednesday, 4 May 2016

ஆசிரியர் தினத்தை முன்னிட்டு ஆசிரியர்களை வெளிக்கொணரும் கவிதைகள்


1
எல்லாம் தீமைகளையும்
எரித்துவிட்டு
வெந்து நிற்கும்
தனித்த மரம்.

2

எல்லோரும் ஏறிச் சென்ற
பிறகும்
இன்னும் யாராவது ஏறுவார்கள்
எனக் காத்திருக்கும்
ஒற்றை ஏணி.

3

முடிந்துவிடும்
என நாள்தோறும்
நம்பிக்கையோடு சென்று
முடிக்கப்படாத ஏராளமான
வேலைகளுடன்  வீடு திரும்பும்
மிஞ்சிய பறவை.

4

எத்தனை கல்லடி
பெற்றாலும்
சிற்பியின் நடுக்கம் தழுவாத
ஆளுமை.

5

என்றாவது ஒருநாள்
நன்றி சொல்வதற்காகவாது மீண்டும் வருவார்கள்
என மாணவர்களுக்காக
எல்லாம் காலங்களிலும்
அதே இடத்தில்
காத்துக் கொண்டிருக்கும்
ஆசிரியர்கள்.

6

வெண்கட்டியிலேயே கரைந்த
கல் மண்டபத்தின்
வெண்மையில் தோய்ந்த
தூண்கள்.அனைவருக்கும் ஆசிரியர் தின வாழ்த்துகள். உங்களுக்குக் கற்றுக் கொடுத்த ஆசிரியர்களை நினைவுக்கூறும் இந்நாளில் ஒருவரையொருவர் குறை சொல்லிக்கொள்ளும் பழக்கத்திலிருந்து வெளிவந்து கூட்டாக இணைந்து செயல்படுவோம்.

- கே.பாலமுருகன்

Monday, 25 April 2016

பாடநூலில் பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கும் கட்டுரை தலைப்புகள்/ தொகுப்பு ( 4,5,6 ஆம் ஆண்டு)

4,5,6 ஆம் ஆண்டுக்கான தமிழ்மொழிக் கட்டுரைக்கான தலைப்புகளை இங்கே பதிவிரக்கம் செய்து கொள்ளவும்.

உங்கள் பள்ளியின் தமிழ்மொழிப்பாடக்குழுவில் இதனைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.

https://www.mediafire.com/?j459xyemi8ja6ha
Friday, 22 April 2016

தமிழ்மொழி முதலாம் தவணை மாதச் சோதனை (ஆண்டு 1 - ஆண்டு 2)

இங்கே பதிவிரக்கம் செய்து கொள்ளவும்:

தமிழ்மொழி முதலாம் ஆண்டு மார்ச் சோதனை
https://www.mediafire.com/?2f9h9cxbka0idk8

விடைகள்:

https://www.mediafire.com/?2f9h9cxbka0idk8


தமிழ்மொழி இரண்டாம் ஆண்டு மார்ச் மாதச் சோதனை:

https://www.mediafire.com/?bthfi5tkd7itpjy

Sunday, 17 April 2016

கற்பனைக் கட்டுரை: கருத்துகளை எழுதும் முறை


கற்பனைக் கட்டுரைக்கான முதன்மை கருத்துகளை
உருவாக்குவது எப்படி?

                     உதாரணம்: தலைப்பு: எனக்குத் தண்ணீரில் நடக்கும் கிடைத்தால்
 - மாணவர்களின் கருத்துகள் கற்பனை மிகுந்ததாக இருத்தல் வேண்டும்.
   நடைமுறையில் இல்லாத ஒன்றாக இருத்தல் வேண்டும்.
   குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் கருத்துகளைக் கொண்டு முழுக் கட்டுரை ஒன்றனை எழுதிடுக.

1.      எனக்குத் தண்ணீரில் நடக்கும் சக்தி கிடைத்தால்  நான் இந்தியப் பெருங்கடலை நடந்தே கடப்பேன்.

விளக்கம்: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.      எனக்குத் தண்ணீரில் நடக்கும் சக்தி கிடைத்தால் நான் நடந்தே சென்று நடுக்கடலில் மீன்களைப் பிடிப்பேன்.

விளக்கம்: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


3.      எனக்குத் தண்ணீரில் நடக்கும் சக்தி கிடைத்தால்  கப்பல்களுக்கு விபத்து நேர்ந்தால் உடனடியாகச் சென்று காப்பாற்றுவேன்.

விளக்கம்: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.      எனக்குத் தண்ணீரில் நடக்கும் சக்தி கிடைத்தால்  எனக்குப் பிடித்த நாடுகளுக்குக் கடல்வழி நடந்தே பயணம் செய்வேன்.

                   விளக்கம்:                    
                    ____________________________________________________________________________
                    ____________________________________________________________________________
                    ____________________________________________________________________________.

Tuesday, 12 April 2016

நேர்காணல் எழுதும் முறை: 3.10.25 120 சொற்களில் நேர்காணல் எழுதுவர் (6ஆம் ஆண்டு)

மாணவர்களே/ஆசிரியர்களே நேர்காணல் எழுதும்போது தவிர்க்க வேண்டிய முக்கியமான ஒரு விடயத்தை இங்கு இணைத்துள்ளேன்.