மலேசியத் தமிழ்ப்பள்ளிகளுக்கான பாடத்துணைப்பொருள் ஒருங்கிணைப்புத்தளம் (தமிழ் மொழி யு.பி.எஸ்.ஆர்)

திறமிகு ஆசிரியர்: கே.பாலமுருகன் (GURU CEMERLANG BAHASA TAMIL)

Tuesday, 4 August 2015

வழிகாட்டிக் கட்டுரை: சிறுகதை ( 24ஆம் எண் கொண்ட பேருந்து)

மாணவர்களே ஆசிரியர்களே, ( click on picture, right click again, save picture as, and after save please print it)

உயர்நிலைச் சிந்தனை என்பது அத்துனைக் கடினம் கிடையாது. ஒரு சிறுகதையின் முடிவில் திருப்பத்தை யோசிப்பதும் உயர்நிலை சிந்தனைத்தான். கீழ்கண்ட கதையை மாணவர்கள் எப்படிப் புரிந்து கொண்டு எழுதுகிறார்கள் என்பதே முக்கியம். அதற்கு உங்கள் பங்களிப்பு மிகவும் அவசியம். கதையில் வரும் அப்பையன் அப்பாட்டிக்கு எப்படி உதவுகிறான்? அதில் என்ன திருப்பத்தைக் கொண்டு வர முடியும் என யோசித்துப் பாருங்கள்.

நன்றி: ஆசிரியர் கே.பாலமுருகன்


Sunday, 2 August 2015

கற்பனைக் கட்டுரை வழிகாட்டிப் பயிற்சி நூல் விற்பனை- உயர்நிலை சிந்தனையுடன் மாதிரிக் கட்டுரைகள், பயிற்சிகள்...

இவ்வாண்டு உயர்நிலை சிந்தனையுடன் எழுதப்பட்ட கற்பனைக் கட்டுரை வழிகாட்டிப் பயிற்சி நூல்கள் மறுபதிப்பில் மலிவான விலையில்....ரிங்கிட் மலேசியா 5.00 மட்டுமே(RM5). ஒரு மணி நேரத்தில் 130 பிரதிகள் விற்கப்பட்டுள்ளன. கடைசி பிரதிகளாக 400 மட்டுமே இருக்கின்றன. ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் கடைசி நிமிடத்தில் உதவக்கூடிய அளவில் தரமான மாதிரி தலைப்புகளுடன் மாதிரி கற்பனைக் கட்டுரைகளும், நிறைய பயிற்சிகளும் அடங்கிய ஒரே நூல். உடனே தொடர்புக்கொள்ளவும். ( 0164806241) Free postal charge.

Saturday, 1 August 2015

வழிகாட்டிக் கட்டுரை: சிறுகதை: மோகினி வீடு

அன்பான மாணவர்களே ஆசிரியர்களே....

கீழ்கண்ட படத்திற்கு நான் ஒரு சிறுகதை எழுதியுள்ளேன். அதனைப் பிரசுரித்த தாய்மொழிக்கு நன்றி. அதே படத்திற்கு நீங்கள் வேறு மாதிரியான ஒரு சிறுகதையை எழுதவும். கற்பனைவளம் மிக்க ஒரு தலைமுறையாக உருவாகுங்கள். ( ஞ் எனும் வந்திருக்கும் இடத்தில், ' ... ' இப்படி வந்திருக்க வேண்டும்.

(குறிப்பு: என் கதையுடன் பிரசுரமாகியிருக்கும் கட்டுரை சட்டகம் நான் ஒரு கதை புத்தகம் நான் எழுதியதல்ல)


Monday, 20 July 2015

தமிழ்மொழித் தாள் இரண்டு- பயிற்சித்தாள்- யூ.பி.எஸ்.ஆர் 2015

வணக்கம் மலேசியத் தமிழ்ப்பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் உதவும் பொருட்டே இதனைப் பகிர்கிறேன். கீழ்க்கண்ட தமிழ்மொழித் தாள் இரண்டு எனது சொந்தத் தயாரிப்பு. வகுப்பில் மாணவர்களுக்குப் பயிற்சியாகக் கொடுக்க மட்டுமே அனுமதி உண்டு. வேறு வகையில் என்னுடைய அனுமதியில்லாமல் பயன்படுத்துவது தவறாகும் என அன்புடன் கேட்டுக் கொள்கிறேன். இது ஒரு மாதிரிப் பயிற்சி மட்டுமே. Hanya boleh digunakan sebagai latihan tambahan dalam kelas sahaja. Hakcipta terpelihara. 


Saturday, 18 July 2015

கற்பனைக் கட்டுரை: நான் விண்வெளியில் மாட்டிக்கொண்டால்

முன்னுரை

நான் பலமுறை வீட்டுக்கு வழித் தெரியாமல் மாட்டிக் கொண்டதுண்டு. அப்பொழுதெல்லாம் எனக்கு நிறைய அனுபவங்கள் கிடைத்துள்ளன. அதே போல ஒரு நாள் விண்வெளியில் மாட்டிக்கொள்ள வேண்டுமென நான் ஆசைப்படுகிறேன்.

கற்பனை 1

ஒருவேளை நான் விண்வெளியில் மாட்டிக்கொண்டால் முதலில் ஆகாயத்தில் மிதந்து விளையாடுவேன். புவி ஈர்ப்பு சக்தி அங்குக் குறைவாக இருப்பதால் என்னால் விழாமல் மிதக்க முடியும். இதன் மூலம் எனக்கு மனத்திலுள்ள கவலைகள் நீங்கி மகிழ்ச்சி உண்டாகும்.

கற்பனை 2

நான் விண்வெளியில் மாட்டிக்கொண்டால் அப்படியே மிதந்து நிலாவிற்குச் செல்வேன். நிலாவில் மனிதர்கள் வாழ முடியுமா என்பதை ஆராய்ந்து வருவேன். இதன் மூலம் நான் எதிர்காலத்தில் ஒரு விஞ்ஞானியாக வாய்ப்புண்டு. மேலும் நாசாவுக்குத் தகவல் அனுப்பி என் நாட்டிற்குப் பெருமை சேர்ப்பேன்.

கற்பனை 3

நான் விண்வெளியில் மாட்டிக்கொண்டால் பூமியின் அழகைக் கண்டு இரசிப்பேன். பூமியிலேயே வாழ்பவர்களால் பூமியின் மொத்த அழகையும் கண்டு இரசிக்க முடியாது. நான் அந்த ஆசையைத் தீர்த்துக் கொள்வதோடு என் நண்பர்களுக்கும் பூமியின் அழகை வர்ணித்துக் கூறுவேன்.

கற்பனை 4

நான் விண்வெளியில் மாட்டிக்கொண்டால் நாசாவின் விண்கோள்களைச் சுற்றிப் பார்ப்பேன். ஆகாயத்திலுள்ள நாசா விண்வெளி ஆராய்ச்சிக் கழகத்தின் விண்கோள்களை நேரில் சென்று அஃது இயங்கும் விதங்களைக் காண்பேன். இதன் மூலம் விண்வெளி ஆராய்ச்சி தொடர்பான பொது அறிவைப் பெறுவேன்.


கற்பனை 5
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

முடிவுரை

ஒருவேளை நான் விண்வெளியில் மாட்டிக்கொண்டால் மேற்கண்ட என் அனைத்து ஆசைகளையும் நிறைவேற்றிக்கொள்வதோடு நாட்டிற்கும் உலகிற்கும் பெருமை சேர்க்கும் வகையிலும் செயல்படுவேன். விண்வெளியில் மாட்டிக்கொண்டாலும் மன வலிமையுடன் இருந்து என் ஆசைகளை இறைவனின் துணையோடு அடைந்துவிடுவேன்.

-    கே.பாலமுருகன்