மலேசியத் தமிழ்ப்பள்ளிகளுக்கான பாடத்துணைப்பொருள் ஒருங்கிணைப்புத்தளம் (தமிழ் மொழி யு.பி.எஸ்.ஆர்)

திறமிகு ஆசிரியர்: கே.பாலமுருகன் (GURU CEMERLANG BAHASA TAMIL)

Thursday, 14 August 2014

தன் வரலாறு: நான் ஒரு நீர்ப்புட்டி


தன்வரலாறு கட்டுரையை மாணவர்கள் தங்களின் சிந்தனைக்கேற்ப எழுதலாம்; ஆனால் அதன் கட்டமைப்பைப் பின்பற்றியே எழுத வேண்டும். கதையாக எழுதக்கூடாது.

தொடக்கம்: நேரடியாக நான் ஒரு நீர்ப்புட்டி என்றும் ஆரம்பிக்கலாம் அல்லது குறிப்புகள் கொடுத்தும் ஆரம்பிக்கலாம். ஆனால், பின்னோக்கு உத்தியில் மட்டும் ஆரம்பிக்கக்கூடாது. கவனிக்கவும்.


Tuesday, 24 June 2014

தமிழ் மொழி தாள் 2 முன்னோட்டத் தேர்வு - 2014 (சொந்த தயாரிப்பு- Bahasa Tamil Peperiksaan Tambahan Percubaan

ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும்,

தமிழ்மொழி தாள் 2 மாதிரி முன்னோட்டத் தேர்வுத் தாளைத் தயாரித்து இங்குப் பதிவேற்றம் செய்துள்ளேன். உங்கள் மாநிலத்திலோ மாவட்டத்திலோ பள்ளியிலோ இதனைப் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம். எடுக்கப்பட்ட மூலத்தைத் தவறாமல் குறிப்பிடவும். : btupsr.blogspot.com

வெற்றிகரமாக இந்த ஆண்டின் தமிழ்மொழியைச் சிறப்பாகவும் கற்பனைவளத்துடனும் செய்வோம்.

கே.பாலமுருகன்.

Thursday, 19 June 2014

வாக்கியம் அமைத்தல் பிரிவு அ- எளிய முறையே

D - E, நிலையில் இருக்கும் மாணவர்களுக்கு வாக்கியம் அமைத்தலை எளிய முறையில் அமைக்கும் வழியைக் கற்றுக்கொடுத்தாலே போதுமானது. 8-9 சொற்கள்தான் அமைக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் புள்ளிகள் கிடைக்கும் என அவர்களைச் சிரமப்படுத்த வேண்டாம். 3-4 சொற்களிலும் பொருள் விளங்க வாக்கியம் அமைக்க முடியும். 

எடுத்துக்காட்டு: வலி : அண்ணன் வயிற்றில் ஏற்பட்ட வலியால் துடித்தான்.

படி: தம்பி புத்தகத்திலுள்ள கதைகளைப் படித்தான்.
(யோசித்துப் பாருங்கள் )

Saturday, 7 June 2014

யூ.பி.எஸ்.ஆர் வழிகாட்டி - 2014

உங்கள் மாணவர்களுடன்/உங்கள் பிள்ளைகளுடன் குறைந்தபட்சம் 5 நிமிடம் அவர்களுக்குப் பிடித்த சினிமாவைப் பற்றியும், அவர்களுக்குப் பிடித்த காற்பந்து குழுவைப் பற்றியும், அவர்கள் பார்த்து இரசித்த ஓவியத்தைப் பற்றியும் பேசுங்கள். அவர்களுக்கு நாம் கொடுத்த அனைத்து சோர்வும் அந்த நேரத்தில் நீங்கும்.

வகுப்பில் பாடத்தைத் துவங்குவதற்கு முன் ஏதாவது ஒரு நகைச்சுவை துணுக்கைச் சொல்லுங்கள். அவர்கள் சிரிக்கும்போதே அவர்கள் கற்பதற்குத் தயாரிகிவிடுவார்கள்.

உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு ஒரு நாளில் 30 நிமிடவாது ஓடியாடி விளையாடி களைப்பதற்கு நேரத்தைக் கொடுங்கள். அவர்களுக்குரிய நேரம் அனைத்தையும் நீங்களே வடிவமைத்தைவிட அவர்களிடம் கொஞ்சம் கேளுங்கள்.

நீங்களும் இறுக்கமாக, அவர்களையும் இறுக்கமாக்கி நீங்கள் எதைக் கற்றுக்கொடுக்கப் போகிறீர்கள்?

இலகுவாக்குங்கள். இலவாகுங்கள்.

கற்றல் இலகுவாகுவதிலிருந்தே தன் ஆழத்தைச் சென்றடைகிறது.

அறிவுரை இல்லை, ஆலோசனை மட்டுமே.

உங்கள் ஆசிரிய நண்பன்
கே.பாலமுருகன்


Wednesday, 4 June 2014

Teknik Menjawab Bahasa Tamil dan Bengkel Penulisan cerpen- Road show around Malaysia - 2014(Jan to March)


Kenangan bersama murid murid dan guru guru di seluruh Malaysia, selaku penceramah Teknik Menjawab Bahasa Tamil dan bengkel cerpen Kanak kanak. Bengkel dan teknik menjawab yang saya hadiri tahun 2014 pusingan pertama dari Januari hingga March.

Bengkel Penulisan Cerpen kepada Ibubapa SJKT TUN AMINAH JOHORTeknik Menjawab Bahasa Tamil - SJKT RRI KUALA SELANGOR

Teknik Menjawab Bahasa Tamil - SJKT Subramanya Barathe- P.Pinang

Bengkel Penulisan Cerpen untuk Guru Guru  - SJKT Batu Cave selangor