மலேசியத் தமிழ்ப்பள்ளிகளுக்கான பாடத்துணைப்பொருள் ஒருங்கிணைப்புத்தளம் (தமிழ் மொழி யு.பி.எஸ்.ஆர்) BAHASA TAMIL UPSR

திறமிகு ஆசிரியர்: கே.பாலமுருகன் (GURU CEMERLANG BAHASA TAMIL)

Monday, 20 July 2015

தமிழ்மொழித் தாள் இரண்டு- பயிற்சித்தாள்- யூ.பி.எஸ்.ஆர் 2015

வணக்கம் மலேசியத் தமிழ்ப்பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் உதவும் பொருட்டே இதனைப் பகிர்கிறேன். கீழ்க்கண்ட தமிழ்மொழித் தாள் இரண்டு எனது சொந்தத் தயாரிப்பு. வகுப்பில் மாணவர்களுக்குப் பயிற்சியாகக் கொடுக்க மட்டுமே அனுமதி உண்டு. வேறு வகையில் என்னுடைய அனுமதியில்லாமல் பயன்படுத்துவது தவறாகும் என அன்புடன் கேட்டுக் கொள்கிறேன். இது ஒரு மாதிரிப் பயிற்சி மட்டுமே. Hanya boleh digunakan sebagai latihan tambahan dalam kelas sahaja. Hakcipta terpelihara. 


No comments:

Post a Comment