மலேசியத் தமிழ்ப்பள்ளிகளுக்கான பாடத்துணைப்பொருள் ஒருங்கிணைப்புத்தளம் (தமிழ் மொழி யு.பி.எஸ்.ஆர்) BAHASA TAMIL UPSR

திறமிகு ஆசிரியர்: கே.பாலமுருகன் (GURU CEMERLANG BAHASA TAMIL)

Sunday, 8 May 2016

வாக்கியம் அமைத்தல் பயிற்சி/ இடம்: பேரங்காடி

பதிவிரக்கம் செய்வதற்கு: https://www.mediafire.com/?msla7pd37820d1x

No comments:

Post a Comment