மலேசியத் தமிழ்ப்பள்ளிகளுக்கான பாடத்துணைப்பொருள் ஒருங்கிணைப்புத்தளம் (தமிழ் மொழி யு.பி.எஸ்.ஆர்) BAHASA TAMIL UPSR

திறமிகு ஆசிரியர்: கே.பாலமுருகன் (GURU CEMERLANG BAHASA TAMIL)

Wednesday, 10 August 2016

தமிழ்மொழிக் கருத்துணர்தல் - பாகம் 1(புறவயக் கேள்விகள்)

to download pdf copy:

https://www.mediafire.com/?l944i6wzo387mbq

No comments:

Post a Comment