மலேசியத் தமிழ்ப்பள்ளிகளுக்கான பாடத்துணைப்பொருள் ஒருங்கிணைப்புத்தளம் (தமிழ் மொழி யு.பி.எஸ்.ஆர்) BAHASA TAMIL UPSR

திறமிகு ஆசிரியர்: கே.பாலமுருகன் (GURU CEMERLANG BAHASA TAMIL)

கெடா சுல்தான்/ மாட்சிமை தங்கிய பேரரசரின் விருதுகெடா சுல்தான் அவர்களால், 88ஆம் ஆண்டு பிறந்தநாளை முன்னிட்டு கெடா அரண்மனையில் இலக்கியத்திற்குப் பங்காற்றியமைக்காக விருது வழங்கப்பட்டுக் கௌரவிக்கப்பட்டது.

No comments:

Post a Comment