மலேசியத் தமிழ்ப்பள்ளிகளுக்கான பாடத்துணைப்பொருள் ஒருங்கிணைப்புத்தளம் (தமிழ் மொழி யு.பி.எஸ்.ஆர்) BAHASA TAMIL UPSR

திறமிகு ஆசிரியர்: கே.பாலமுருகன் (GURU CEMERLANG BAHASA TAMIL)

GURU INOVATIF 2012(innovative award)

'Anugerah Guru Inovatif 2012' telah dianugerahkan kepada En.K.Balamurugan atas sumbangannya dalam bidang Penulisan. Anugerah ini diberikan oleh Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri En.Mansoor Lat sempena Perayaan hari guru Peringkat daerah.

Anugerah ini diberikan adalah untuk meyakinkan dan sebagai pengikhtirafan kepada seseorang guru atas pencapaiannya dalam bidang masing masing. En.K.Balamurugan sebelum ini pernah mengadakan pertandingan Menulis cerpen peringakt sekolah dan telah mengenalpasti ramai murid yang mempunyai kemahiran menulis. Beliau juga pernah menerbitkan majalah sastera khasnya untuk murid.

2 comments: