மலேசியத் தமிழ்ப்பள்ளிகளுக்கான பாடத்துணைப்பொருள் ஒருங்கிணைப்புத்தளம் (தமிழ் மொழி யு.பி.எஸ்.ஆர்) BAHASA TAMIL UPSR

திறமிகு ஆசிரியர்: கே.பாலமுருகன் (GURU CEMERLANG BAHASA TAMIL)

Friday, 10 June 2016

வாக்கியம் அமைத்தல்: இடத்திற்குத் தகுந்த வினைச்சொல் பட்டியல் - பாகம் 1


வாக்கியம் அமைத்தலுக்கான பயணத்தில் ஒரு மைல் கல்லாக இருக்கும். தொடர்ந்து பல கோணங்களில் சிந்தித்து மாணவர்களுக்குப் பயிற்சியளிப்போம். - ஆசிரியர் கே.பாலமுருகன்No comments:

Post a Comment