மலேசியத் தமிழ்ப்பள்ளிகளுக்கான பாடத்துணைப்பொருள் ஒருங்கிணைப்புத்தளம் (தமிழ் மொழி யு.பி.எஸ்.ஆர்) BAHASA TAMIL UPSR

திறமிகு ஆசிரியர்: கே.பாலமுருகன் (GURU CEMERLANG BAHASA TAMIL)

Sunday, 9 August 2015

வாக்கியம் அமைத்தல் - PECUTAN AKHIR UPSR BAHASA TAMIL - DAY 1

அன்பான ஆசிரியர்களே, மாணவர்களே

இனி ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு பயிற்சி என வருகின்ற 20ஆம் திகதிவரை இச்சேவை தொடரும். இங்குப் பதிவிடப்படும் பயிற்சிகள் (JPEG) PICTURE வடிவத்தில் இருப்பதால் அதனை 'ரைட் க்ளிக்' செய்து உங்கள் கணினியில் சேமித்த பிறகு ப்ரிண்ட் செய்யவும். நன்றி

1. Click On the pictures uploaded,
2. Then right click on the picture
3. Then, press 'save image as'
4. Then save the image in your computer,
5. Then print the picture from the particular place that you have saved.


No comments:

Post a Comment