மலேசியத் தமிழ்ப்பள்ளிகளுக்கான பாடத்துணைப்பொருள் ஒருங்கிணைப்புத்தளம் (தமிழ் மொழி யு.பி.எஸ்.ஆர்) BAHASA TAMIL UPSR

திறமிகு ஆசிரியர்: கே.பாலமுருகன் (GURU CEMERLANG BAHASA TAMIL)

Tuesday, 11 August 2015

தமிழ்மொழி தாள் 1 - PECUTAN AKHIR BAHASA TAMIL PEMAHAMAN- DAY 4

வணக்கம் அன்பார்ந்த ஆசிரியர்களே/ மாணவர்களே,

நான்காவது நாளில் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி. உங்களால் முடிந்த அளவு அனைவருக்கும் இத்தலத்தைப் பகிருங்கள். நாம் செய்ய முடிந்த உதவியாக இருக்கும். இவ்வாண்டு நம் மாணவர்கள் சிறந்த தேர்ச்சிப் பெற பலர் பல வகைகளில் உதவிய வண்ணமே இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கும் என் நன்றியும் வாழ்த்தும். தொடர்ந்து இணைந்து செயல்படுவோம்.

தமிழ்மொழித் தாள் 1-இல் சிறந்த புள்ளிகள் பெற கேள்விகளின் அமைப்பைப் புரிந்து கொள்ளல் வேண்டும்.

1. இலக்கண/இலக்கியப் பாடத்திட்ட விளக்கவுரையை நன்கு உற்றாராய்ந்து படித்துப் புரிந்திருக்க வேண்டும்.

2. கேள்விகளின் அமைப்பைப் புரிந்திருக்க வேண்டும்.

எடுத்துக்காட்டாக: பொருந்தாத, பிழையான இணை, தவறான, எதிர்மறையான, எல்லாம் சரியான கூற்று ஒன்றைத் தவிர என மேலும் பல கேள்வி அமைப்பின் முறையைப் புரிந்து பதில் அளித்தல் வேண்டும்.

1. Click On the pictures uploaded,
2. Then right click on the picture
3. Then, press 'save image as'
4. Then save the image in your computer,
5. Then print the picture from the particular place that you have saved.


No comments:

Post a Comment