மலேசியத் தமிழ்ப்பள்ளிகளுக்கான பாடத்துணைப்பொருள் ஒருங்கிணைப்புத்தளம் (தமிழ் மொழி யு.பி.எஸ்.ஆர்) BAHASA TAMIL UPSR

திறமிகு ஆசிரியர்: கே.பாலமுருகன் (GURU CEMERLANG BAHASA TAMIL)

Tuesday, 25 March 2014

சிறுவர் சிறுகதை: இலையும் கட்ட ஜப்பானும்

சிறுவர் சிறுகதை சிறுவர்களின் உளவியலையும் சிறுவர்களின் பிரச்சனைகளையும் பேசுவதாக அமைய வேண்டும். இக்கதையை மாணவர்களுக்கு வாசிப்பதற்காக வழங்கவும். இக்கதையை என் அனுமதி இல்லாமல் வேறு எங்கும் பிரசுரம் செய்யக்கூடாது. காப்புரிமை சட்டத்தின்கீழ் அப்படிச் செய்பவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கலாம். ஆசிரியர்கள் தாராளமாக இக்கதையைப் பிரசுரிப்பது அல்லது உபயோகம் செய்வது தொடர்பாக என்னைத் தொடர்புக்கொள்ளலாம். கே.பாலமுருகன் : 0164806241No comments:

Post a Comment