மலேசியத் தமிழ்ப்பள்ளிகளுக்கான பாடத்துணைப்பொருள் ஒருங்கிணைப்புத்தளம் (தமிழ் மொழி யு.பி.எஸ்.ஆர்) BAHASA TAMIL UPSR

திறமிகு ஆசிரியர்: கே.பாலமுருகன் (GURU CEMERLANG BAHASA TAMIL)

Saturday, 4 August 2012

கதையின் தொடக்கம் - UPSR KERTAS 2


கதையின் தொடக்கம் வித்தியாசமாக அமைய வேண்டும். அது மட்டுமே மற்றவர்களின் கதையிலிருந்து ஒரு மாணவனின் கதையை வித்தியாசப்படுத்திக் காட்டும். மேற்கண்ட படத்திற்கு எப்படியெல்லாம் தொடக்கத்தை எழுதலாம் எனப் பார்ப்போம்.

தொடக்கம் 1
அந்தக் காட்சியைப் பார்த்தவுடன் அவர்கள் அனைவரும் அதிர்ச்சியில் உறைந்து போனார்கள். கமலாவின் கைகள் நடுங்கின. கமலா ‘ஆ!” என்றே கத்திவிட்டாள். அம்மா அப்பாவின் தோள் பட்டையை அழுத்தமாகப் பிடித்துக்கொண்டார். என்ன செய்வதென்று தெரியாமல் அனைவரும் விழித்துக்கொண்டிருந்தார்கள்.

தொடக்கம் 2
மணி 11-ஐ நெருங்கியிருந்தது. கமலா வழக்கமாக இரவில் தாமதமாகத்தான் படுப்பாள். கமலா கெட்டிக்காரி மாணவி. இரவில் வெகுநேரம் கதைப்புத்தகங்களை வாசிக்கக்கூடியவள். ஆசிரியர் கொடுத்த பாடங்களை முடித்துவிட்ட பிறகே அறை சன்னலைச் சாத்துவாள். அன்றும் சன்னலைச் சாத்துவதற்காகச் சென்றால். அப்பொழுது...

No comments:

Post a Comment