மலேசியத் தமிழ்ப்பள்ளிகளுக்கான பாடத்துணைப்பொருள் ஒருங்கிணைப்புத்தளம் (தமிழ் மொழி யு.பி.எஸ்.ஆர்) BAHASA TAMIL UPSR

திறமிகு ஆசிரியர்: கே.பாலமுருகன் (GURU CEMERLANG BAHASA TAMIL)

Monday, 29 July 2013

Percubaan UPSR negeri kedah 2013 : Bahasa Tamil Kertas 1

தாள் 1 தமிழ் மொழி: கெடா மாநிலம். தாள் ஒன்றில் மாணவர்கள் கேள்வியைக் கவனமாகப் படிக்க வேண்டும். முதலில் கேள்வியின் தேவை எது என்பதைப் புரிந்துகொள்ள வேண்டும். 

ஆசிரியர்: கே.பாலமுருகன் - கெடா

No comments:

Post a Comment