மலேசியத் தமிழ்ப்பள்ளிகளுக்கான பாடத்துணைப்பொருள் ஒருங்கிணைப்புத்தளம் (தமிழ் மொழி யு.பி.எஸ்.ஆர்) BAHASA TAMIL UPSR

திறமிகு ஆசிரியர்: கே.பாலமுருகன் (GURU CEMERLANG BAHASA TAMIL)

Monday, 9 September 2013

யு.பி.எஸ்.ஆர் தயார்நிலை

தமிழ் மொழி தாள் 2. ( 11.09.2013)

12.15 pm to 1.30pm

நேர ஒதுக்கீடு மிகவும் முக்கியம். திறந்த முடிவு கட்டுரைக்குப் புள்ளிகள் அதிகம் என்பதால் அதில் நேரத்தைக் கொஞ்சம் அதிக செலவிடுவது அவசியம். அடுத்ததாக சிறுகதை பகுதியாகும். இறுதியாக இருக்கும் 10 நிமிடத்தில்கூட வாக்கியம் அமைத்துவிடலாம். 

திறந்த முடிவு கட்டுரை : குறைந்தது 40 நிமிடங்கள் 

சிறுவர் சிறுகதை (வழிகாட்டிக் கட்டுரை) - 25 நிமிடங்கள்

வாக்கியம் அமைத்தல் : 10 நிமிடங்கள்

இஃது ஓர் ஆலோசனை மட்டுமே. வாக்கியம் அமைத்தலை நீங்கள் கடைசியாகக்கூட செய்யலாம், காரணம் இறுதியாக 10 நிமிடங்கள் இருந்தாலும் வாக்கியம் அமைத்தலைச் செய்ய முடியும். ஆனால், இறுதி 10 நிமிடங்களில் அவசர அவசரமாகத் திறந்த முடிவு கட்டுரையைச் செய்ய இயலாது. அப்படிச் செய்தாலும் நேர்த்தியில்லாமல் போக வாய்ப்புண்டு. ஆகவே, முதலில் தாள் கிடைத்ததும் திறந்த முடிவு கட்டுரை பகுதியைச் செய்ய முயற்சிக்கவும். அந்தப் பகுதியில்தான் புள்ளிகள் அதிகம்.

சிறுகதைக்கு அதிக நேரம் செலவழித்து, இறுதியில் 30 புள்ளிகளுக்கான பகுதியில் நேரப்பற்றாகுறையால் மாணவர்கள் புள்ளிகள் இழக்க நேரிடும். இது போன்ற தவறுகளைக் களையவே இந்த ஆலோசனை. வெற்றி நிச்சயம்.

நாளை யு.பி.எஸ்.ஆர் தேர்வை எழுதவிருக்கும் அனைத்துத் தமிப்பள்ளி மாணவர்களுக்கும் என் நல்வாழ்த்துகள். பயமின்றி துணிச்சலுடன் சோதனையை எதிர்க்கொள்ளவும். வெல்க.

உங்கள் ஆசிரியர்: கே.பாலமுருகன்

No comments:

Post a Comment