மலேசியத் தமிழ்ப்பள்ளிகளுக்கான பாடத்துணைப்பொருள் ஒருங்கிணைப்புத்தளம் (தமிழ் மொழி யு.பி.எஸ்.ஆர்) BAHASA TAMIL UPSR

திறமிகு ஆசிரியர்: கே.பாலமுருகன் (GURU CEMERLANG BAHASA TAMIL)

Saturday, 7 September 2013

நான் ஒரு சட்டை : தன்கதை & கற்பனை கட்டுரை வழிகாட்டி நூலிலிருந்து ஒரு பகுதி

அனைத்துத் தமிழ்ப்பள்ளி மாணவர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் விரைவில் வெளிவரவிருக்கும் என்னுடைய தன்கதை & கற்பனை கட்டுரை தொடர்பான வழிகாட்டி நூலின் ஒரு மாதிரி கட்டுரையை இங்கே இணைத்துள்ளேன். என் அனுமதியின்றி மறுபிரசுரம் செய்வதோ அல்லது சரியான மூலத்தைக் குறிப்பிடமால் சுரண்டல் செய்வதும் கடுமையான குற்றமாகும். எந்தப் புத்தகம் எந்த அகப்பக்கத்திலிருந்து யாரிடமிருந்து பெற்றீர்கள் என்ற தகவலுடன் மாணவர்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். உங்கள் நேர்மைக்கு மிக்க நன்றி.

தன்கதை தொடர்பான பல்வேறான குழப்பங்கள் நாடு முழுக்க இருக்கின்றது. விரைவில் வெளிவரும் இந்த நூல் அனைத்துக் குழப்பங்களைத் தவிர்க்கும்.

கே.பாலமுருகன் ( 0164806241)
1 comment: