மலேசியத் தமிழ்ப்பள்ளிகளுக்கான பாடத்துணைப்பொருள் ஒருங்கிணைப்புத்தளம் (தமிழ் மொழி யு.பி.எஸ்.ஆர்) BAHASA TAMIL UPSR

திறமிகு ஆசிரியர்: கே.பாலமுருகன் (GURU CEMERLANG BAHASA TAMIL)

Saturday, 19 March 2016

வாக்கியம் அமைத்தல்- புதிய தேர்வு அணுகுமுறை பயிற்சி


வாக்கியம் அமைத்தலுக்கான புதிய தேர்வு அணுகுமுறை பயிற்சியை இங்கே தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். லாடாங் மெந்தக்காப் ஆசிரியை சித்ரா சுப்ரமணியம் அவர்களுக்கு நன்றி.

இதுபோன்ற ஆவணங்களைக் கொடுக்க முடிந்த ஆசிரியர்கள் எனது மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பி வைக்கலாம். நன்றி. (bahasatamilsjkt@gmail.com)

http://www.mediafire.com/download/vnzc5o41ool3y8b/VAAKKIYAM+AMAITTAL+2016.pdf

No comments:

Post a Comment