மலேசியத் தமிழ்ப்பள்ளிகளுக்கான பாடத்துணைப்பொருள் ஒருங்கிணைப்புத்தளம் (தமிழ் மொழி யு.பி.எஸ்.ஆர்) BAHASA TAMIL UPSR

திறமிகு ஆசிரியர்: கே.பாலமுருகன் (GURU CEMERLANG BAHASA TAMIL)

Saturday, 19 March 2016

சிறுவர் தொடர் மர்மக் கதைகள்: விரைவில் இப்பக்கத்தில்...


சிறுவர் மர்மத் தொடர்க் கதைகள்: நாளை முதல். சிறுவர்களே/ மாணவர்களே இணைந்திருங்கள். ஜெயவேலனின் மர்மப் படகில்.
ஆசிரியர்களே/ மாணவர்களே, யூ.பி.எஸ்.ஆர் தேர்வில் நீங்கள் வழிகாட்டிக் கட்டுரை பகுதியைச் சிறப்பாக எழுத வேண்டுமென்றால் முதலில் வாசிப்பே உங்களுக்குப் பிரதானமான ஒன்றாக இருக்க வேண்டும். ஆகவே, வாசிப்பை முக்கியத்துவப்படுத்துங்கள். என்னுடன் இணைந்தே இருங்கள். உங்களின் கற்பனை உலகை வளர்க்க இதுவே சரியான சந்தர்ப்பம்.

- கே.பாலமுருகன்


No comments:

Post a Comment