மலேசியத் தமிழ்ப்பள்ளிகளுக்கான பாடத்துணைப்பொருள் ஒருங்கிணைப்புத்தளம் (தமிழ் மொழி யு.பி.எஸ்.ஆர்) BAHASA TAMIL UPSR

திறமிகு ஆசிரியர்: கே.பாலமுருகன் (GURU CEMERLANG BAHASA TAMIL)

Saturday, 25 March 2017

தமிழ்மொழி யூ.பி.எஸ்.ஆர் - மார்ச் சோதனை கெடா மாநிலம் (மாதிரி தாள்)இங்கே தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளவும்.

http://www.mediafire.com/file/c81p76ydflfe6ot/Kertas++1+B.tamil+Thn+6-+2017.pdf


http://www.mediafire.com/file/echzajhg3jugb9j/Kertas+2+B.Tamil+tahn+6-+2017.pdfஅன்புடன்

கே.பாலமுருகன்

No comments:

Post a Comment