மலேசியத் தமிழ்ப்பள்ளிகளுக்கான பாடத்துணைப்பொருள் ஒருங்கிணைப்புத்தளம் (தமிழ் மொழி யு.பி.எஸ்.ஆர்) BAHASA TAMIL UPSR

திறமிகு ஆசிரியர்: கே.பாலமுருகன் (GURU CEMERLANG BAHASA TAMIL)

Tuesday, 20 August 2013

சிறுவர் சிறுகதை ஒரு வழிகாட்டி - ஆசிரியர்களின் கவனத்திற்கு

மலேசியத் தமிழ்ப்பள்ளி ஆசிரியர்களின் கவனத்திற்கு, கீழ்கண்ட கட்டுரையைப் பதிவிறக்கம் செய்து வாசிக்கவும். மாணவர்களுக்குத் தவறான தகவல்கள் போய் சேர்ந்துவிடக்கூடாது என்பதில் நாம் அக்கறையாக இருக்க வேண்டும். யு.பி.எஸ்.ஆர் சோதனைக்கு இன்னமும் எத்தனையோ நாட்கள்தான் உள்ளன. ஆகவே விரைந்து செயல்படுவோம். நன்றி.

ஆசிரியர் கே.பாலமுருகன்


1 comment: