மலேசியத் தமிழ்ப்பள்ளிகளுக்கான பாடத்துணைப்பொருள் ஒருங்கிணைப்புத்தளம் (தமிழ் மொழி யு.பி.எஸ்.ஆர்) BAHASA TAMIL UPSR

திறமிகு ஆசிரியர்: கே.பாலமுருகன் (GURU CEMERLANG BAHASA TAMIL)

Friday, 23 August 2013

ஒரே நாள் இரண்டு தமிழ்ப்பள்ளிகளில் தமிழ் மொழி தேர்வு வழிகாட்டி: மலக்கோவ் தமிழ்ப்பள்ளி & ஜாவி தமிழ்ப்பள்ளி

காலையிலேயே 8மணிக்கு ஜாவி தமிழ்ப்பள்ளியில் தேர்வு வழிகாட்டிப் பட்டறையைத் தொடங்கினேன். 50 மாணவர்கள் கலந்து கொண்டனர். ஒரு சில மாணவர்கள் ஆர்வத்துடன் காணப்பட்டனர்.


பினாங்கு லாடாங் மலக்கோவ் தமிழ்ப்பள்ளியில் தமிழ் மொழி தேர்வு வழிகாட்டி 2013. இந்தப் பட்டறையில் மொத்தம் 25 மாணவர்கள் கலந்துகொண்டனர். இதுவரை எந்தப் பள்ளியிலும் இல்லாமல், இப்பள்ளியில்தான் தலைமை ஆசிரியர் கடைசிவரை இருந்து பட்டறையில் கலந்துகொண்டார். மகிழ்ச்சியாகவும் இருந்தது. மாணவர்களைக் கேள்விக் கேட்குமாறு அவ்வப்போது கூறினார்.

No comments:

Post a Comment