மலேசியத் தமிழ்ப்பள்ளிகளுக்கான பாடத்துணைப்பொருள் ஒருங்கிணைப்புத்தளம் (தமிழ் மொழி யு.பி.எஸ்.ஆர்) BAHASA TAMIL UPSR

திறமிகு ஆசிரியர்: கே.பாலமுருகன் (GURU CEMERLANG BAHASA TAMIL)

Tuesday, 24 June 2014

தமிழ் மொழி தாள் 2 முன்னோட்டத் தேர்வு - 2014 (சொந்த தயாரிப்பு- Bahasa Tamil Peperiksaan Tambahan Percubaan

ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும்,

தமிழ்மொழி தாள் 2 மாதிரி முன்னோட்டத் தேர்வுத் தாளைத் தயாரித்து இங்குப் பதிவேற்றம் செய்துள்ளேன். உங்கள் மாநிலத்திலோ மாவட்டத்திலோ பள்ளியிலோ இதனைப் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம். எடுக்கப்பட்ட மூலத்தைத் தவறாமல் குறிப்பிடவும். : btupsr.blogspot.com

வெற்றிகரமாக இந்த ஆண்டின் தமிழ்மொழியைச் சிறப்பாகவும் கற்பனைவளத்துடனும் செய்வோம்.

கே.பாலமுருகன்.

No comments:

Post a Comment