மலேசியத் தமிழ்ப்பள்ளிகளுக்கான பாடத்துணைப்பொருள் ஒருங்கிணைப்புத்தளம் (தமிழ் மொழி யு.பி.எஸ்.ஆர்) BAHASA TAMIL UPSR

திறமிகு ஆசிரியர்: கே.பாலமுருகன் (GURU CEMERLANG BAHASA TAMIL)

Thursday, 19 June 2014

வாக்கியம் அமைத்தல் பிரிவு அ- எளிய முறையே

D - E, நிலையில் இருக்கும் மாணவர்களுக்கு வாக்கியம் அமைத்தலை எளிய முறையில் அமைக்கும் வழியைக் கற்றுக்கொடுத்தாலே போதுமானது. 8-9 சொற்கள்தான் அமைக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் புள்ளிகள் கிடைக்கும் என அவர்களைச் சிரமப்படுத்த வேண்டாம். 3-4 சொற்களிலும் பொருள் விளங்க வாக்கியம் அமைக்க முடியும். 

எடுத்துக்காட்டு: வலி : அண்ணன் வயிற்றில் ஏற்பட்ட வலியால் துடித்தான்.

படி: தம்பி புத்தகத்திலுள்ள கதைகளைப் படித்தான்.
(யோசித்துப் பாருங்கள் )

No comments:

Post a Comment