மலேசியத் தமிழ்ப்பள்ளிகளுக்கான பாடத்துணைப்பொருள் ஒருங்கிணைப்புத்தளம் (தமிழ் மொழி யு.பி.எஸ்.ஆர்) BAHASA TAMIL UPSR

திறமிகு ஆசிரியர்: கே.பாலமுருகன் (GURU CEMERLANG BAHASA TAMIL)

Sunday, 4 October 2015

2016ஆம் ஆண்டிற்கான யூ.பி.எஸ்.ஆர் தமிழ்மொழி ஒரு பார்வை- பாகம் 1

கீழ்கண்ட படத்தைக் க்ளிக் செய்து உங்கள் கணினியில் முதலில் சேமித்துக்(SAVE)  கொண்டு, பிறகு அதனை PRINT ' செய்யவும். நன்றி.

குறிப்பு: கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள விளக்கங்களும் மாதிரியும் தற்காலிகமானது மட்டுமே. தேர்வு வாரியம் உறுதிப்படுத்தும்வரை எதையும் ஊர்ஜீதப்படுத்த இயலாது. நன்றி.

No comments:

Post a Comment