மலேசியத் தமிழ்ப்பள்ளிகளுக்கான பாடத்துணைப்பொருள் ஒருங்கிணைப்புத்தளம் (தமிழ் மொழி யு.பி.எஸ்.ஆர்) BAHASA TAMIL UPSR

திறமிகு ஆசிரியர்: கே.பாலமுருகன் (GURU CEMERLANG BAHASA TAMIL)

Monday, 25 January 2016

கே.எஸ்.எஸ்.ஆர் மாணவர்களுக்கான திருக்குறள் பரமபத விளையாட்டு - இலவசத் தரவிறக்கம்

https://www.mediafire.com/?ya4y1818a3aa675

அல்லது

http://www.mediafire.com/view/ya4y1818a3aa675/%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%B1%E0%AE%B3%E0%AF%8D_%E0%AE%AA%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AE%AA%E0%AE%A4_%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%B3%E0%AF%88%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81.pdf

வணக்கம், மேற்கண்ட இணைப்பின் வழி என்னுடைய திருக்குறள் பரமப்பத விளையாட்டை இலவசமாக ஆசிரியர்கள் தரவிறக்கம் செய்து மாணவர்களுக்கு விளையாட்டின் மூலம் கல்வியாகத் தரலாம். தாயத்தைத் தயார் செய்து கொள்ளவும்.

நன்றி
கே.பாலமுருகன்
தமிழ்மொழித் திறமிகு ஆசிரியர்.
0164806241

No comments:

Post a Comment