மலேசியத் தமிழ்ப்பள்ளிகளுக்கான பாடத்துணைப்பொருள் ஒருங்கிணைப்புத்தளம் (தமிழ் மொழி யு.பி.எஸ்.ஆர்) BAHASA TAMIL UPSR

திறமிகு ஆசிரியர்: கே.பாலமுருகன் (GURU CEMERLANG BAHASA TAMIL)

Saturday, 16 July 2016

தாய்மொழிப் பத்திரிகை நடத்தும் 'சிறுவர் மர்ம நாவல் புதிர்ப்போட்டி 2016'

அன்பார்ந்த மாணவர்களே, நீங்கள் 'மர்மக் குகையும் ஓநாய் மனிதர்களும்' மற்றும் 'மோகினி மலையின் இரகசியமும் பாழடைந்த மாளிகையும்' சிறுவர் நாவல்களை வாசித்துவிட்டீர்களா?

உங்களுக்கொரு அரிய வாய்ப்பு. சிறுவர் நாவல்கள் தொடர்பான 5 கேள்விகள் நாளை முதல் ( 18.07.2016 - 22.07.2016) ஐந்து நாட்களுக்குத் தாய்மொழிப் பத்திரிகையில் பிரசுரம் ஆகும். அதனைச் சேகரித்துப் பதில் எழுதி அனுப்புங்கள். வெற்றி உங்களுக்கே. மேல் விபரங்களுக்கு இப்பத்திரிகை செய்தியை வாசிக்கவும்.

No comments:

Post a Comment