மலேசியத் தமிழ்ப்பள்ளிகளுக்கான பாடத்துணைப்பொருள் ஒருங்கிணைப்புத்தளம் (தமிழ் மொழி யு.பி.எஸ்.ஆர்) BAHASA TAMIL UPSR

திறமிகு ஆசிரியர்: கே.பாலமுருகன் (GURU CEMERLANG BAHASA TAMIL)

Monday, 25 July 2016

தமிழ்ப்பள்ளிகளுக்கான இலக்கண - செய்யுள் மொழியணிக்கான விளக்கவுரை - 2016 (கலைத்திட்ட மேம்பாட்டுப் பிரிவு)

நன்றி: கலைத்திட்ட மேம்பாட்டுப் பிரிவு, கல்வி அமைச்சு. Terima Kasih Bahagian Pembangunan Kurikulum, Unit Bahasa Tamil.

ஆண்டு 1 - ஆண்டு 6 வரையிலான இலக்கணம், செய்யுள், மொழியணிக்கான விளக்கவுரை- கல்வி அமைச்சு, 2016.to download Buku Panduan Tatabahasa, seyyul dan Mozhiyani SJKT:

https://www.mediafire.com/?5f5znbsh65la7mr

No comments:

Post a Comment