மலேசியத் தமிழ்ப்பள்ளிகளுக்கான பாடத்துணைப்பொருள் ஒருங்கிணைப்புத்தளம் (தமிழ் மொழி யு.பி.எஸ்.ஆர்) BAHASA TAMIL UPSR

திறமிகு ஆசிரியர்: கே.பாலமுருகன் (GURU CEMERLANG BAHASA TAMIL)

Monday, 18 July 2016

தன் வரலாறு: நான் ஒரு நாளிதழ் ( கெடா மாநிலம் - Soalan Percubaan 2016)


ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும், இந்த மாதிரிக் கட்டுரை ஓர் உதாரணத்திற்காகவும் வாசிப்பிற்காகவும் எழுதப்பட்டது. இதே கட்டுரையைப் பல கோணங்களிலும் சிந்தித்து எழுதலாம். மாணவர்கள் தங்களுக்கு ஏற்றதைப் போல சுருக்கமாகவும் எழுதலாம். இக்கட்டுரை அவர்களின் வாசிப்பை மேலும் வளப்படுத்தும் என நம்புகிறேன்.

- கே.பாலமுருகன், தமிழ்மொழித் திறமிகு ஆசிரியர்
To download the 'தன் வரலாறு: நான் ஒரு நாளிதழ்' click here:

https://www.mediafire.com/?mrhlk4c9lsbyb7w


No comments:

Post a Comment