மலேசியத் தமிழ்ப்பள்ளிகளுக்கான பாடத்துணைப்பொருள் ஒருங்கிணைப்புத்தளம் (தமிழ் மொழி யு.பி.எஸ்.ஆர்) BAHASA TAMIL UPSR

திறமிகு ஆசிரியர்: கே.பாலமுருகன் (GURU CEMERLANG BAHASA TAMIL)

Tuesday, 9 August 2016

கருத்துணர்தல்- படைப்பிலக்கியம்/கேள்வி 25


பயிற்சிகளைப் பதிவிரக்கம் செய்ய:


https://www.mediafire.com/?cp18akibazvg118

No comments:

Post a Comment