மலேசியத் தமிழ்ப்பள்ளிகளுக்கான பாடத்துணைப்பொருள் ஒருங்கிணைப்புத்தளம் (தமிழ் மொழி யு.பி.எஸ்.ஆர்) BAHASA TAMIL UPSR

திறமிகு ஆசிரியர்: கே.பாலமுருகன் (GURU CEMERLANG BAHASA TAMIL)

Friday, 22 April 2016

தமிழ்மொழி முதலாம் தவணை மாதச் சோதனை (ஆண்டு 1 - ஆண்டு 2)

இங்கே பதிவிரக்கம் செய்து கொள்ளவும்:

தமிழ்மொழி முதலாம் ஆண்டு மார்ச் சோதனை
https://www.mediafire.com/?2f9h9cxbka0idk8

விடைகள்:

https://www.mediafire.com/?2f9h9cxbka0idk8


தமிழ்மொழி இரண்டாம் ஆண்டு மார்ச் மாதச் சோதனை:

https://www.mediafire.com/?bthfi5tkd7itpjy

No comments:

Post a Comment