மலேசியத் தமிழ்ப்பள்ளிகளுக்கான பாடத்துணைப்பொருள் ஒருங்கிணைப்புத்தளம் (தமிழ் மொழி யு.பி.எஸ்.ஆர்) BAHASA TAMIL UPSR

திறமிகு ஆசிரியர்: கே.பாலமுருகன் (GURU CEMERLANG BAHASA TAMIL)

Monday, 25 April 2016

பாடநூலில் பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கும் கட்டுரை தலைப்புகள்/ தொகுப்பு ( 4,5,6 ஆம் ஆண்டு)

4,5,6 ஆம் ஆண்டுக்கான தமிழ்மொழிக் கட்டுரைக்கான தலைப்புகளை இங்கே பதிவிரக்கம் செய்து கொள்ளவும்.

உங்கள் பள்ளியின் தமிழ்மொழிப்பாடக்குழுவில் இதனைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.

https://www.mediafire.com/?j459xyemi8ja6ha
No comments:

Post a Comment