மலேசியத் தமிழ்ப்பள்ளிகளுக்கான பாடத்துணைப்பொருள் ஒருங்கிணைப்புத்தளம் (தமிழ் மொழி யு.பி.எஸ்.ஆர்) BAHASA TAMIL UPSR

திறமிகு ஆசிரியர்: கே.பாலமுருகன் (GURU CEMERLANG BAHASA TAMIL)

Thursday, 10 September 2015

புதிய கலைத்திட்டத்திற்கான இரட்டைக் கிளவிகள் - KSSR TAHUN 1- TAHUN 5

வணக்கம் ஆசிரியர்களே/ மாணவர்களே,

யூ.பி.எஸ்.ஆர் முடிவடைந்ததை அடுத்து இத்தலம் ஓய்ந்துவிடாது. இனி கே.எஸ்.எஸ்.ஆர் மாணவர்களுக்கான ஆவணங்கள் தொடர்ந்து வழங்கப்படும். காரியம் முடிந்ததும் கழன்றுவிடும் போக்கில்லாமல், தமிழுக்காக வேறு என்ன செய்ய முடியும் என சிந்திப்போமாக. நீங்களும் இத்தலத்திற்கான தரவுகளை அனுப்பலாம். பேருதவியாக இருக்கும். பகிர்ந்து உதவி செய்வோம்.

bkbala82@gmail.com

கே.பாலமுருகன்No comments:

Post a Comment