மலேசியத் தமிழ்ப்பள்ளிகளுக்கான பாடத்துணைப்பொருள் ஒருங்கிணைப்புத்தளம் (தமிழ் மொழி யு.பி.எஸ்.ஆர்) BAHASA TAMIL UPSR

திறமிகு ஆசிரியர்: கே.பாலமுருகன் (GURU CEMERLANG BAHASA TAMIL)

Tuesday, 1 September 2015

அதிகார்வப்பூர்வக் கடிதம்- மாதிரிக் கட்டுரை(மெதுப்பயில் மாணவர்களுக்கு) - Pecutan Akhir Day 15

அன்பார்ந்த ஆசிரியர்களே, மாணவர்களே

கீழே வழங்கப்பட்டுள்ள மாதிரிக் கட்டுரை 'படம்' வடிவில் இருப்பதால் அதனை முதலில் உங்கள் கணினியில் சேமித்துக் கொள்ளவும். பின்னர் அதனை மீண்டும் திறந்து ப்ரிண்ட் செய்யவும். நன்றி. வெற்றி நிச்சயம்.

கே.பாலமுருகன்

No comments:

Post a Comment