மலேசியத் தமிழ்ப்பள்ளிகளுக்கான பாடத்துணைப்பொருள் ஒருங்கிணைப்புத்தளம் (தமிழ் மொழி யு.பி.எஸ்.ஆர்) BAHASA TAMIL UPSR

திறமிகு ஆசிரியர்: கே.பாலமுருகன் (GURU CEMERLANG BAHASA TAMIL)

Saturday, 29 August 2015

ஒரு சொல் கட்டுரை: தந்தை / Pecutan Akhir Day 14

அன்பார்ந்த மாணவர்களே,

தேர்வுக்கு இன்னும் சில நாட்களே உள்ள நிலையில் உங்களுக்கு வழிகாட்டவே தொடர்ந்து இறுதிநேரப் பயிற்சிகளை வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறேன். நான் தரும் மாதிரிக் கட்டுரைகளைப் படித்து நீங்கள் உங்கள் நிலைக்கு ஏற்ப அதனை மாற்றி எழுத பழகவும். அப்படியே பிரதியெடுத்தல் தவறாகும்.
நன்றி
கே.பாலமுருகன்No comments:

Post a Comment