மலேசியத் தமிழ்ப்பள்ளிகளுக்கான பாடத்துணைப்பொருள் ஒருங்கிணைப்புத்தளம் (தமிழ் மொழி யு.பி.எஸ்.ஆர்) BAHASA TAMIL UPSR

திறமிகு ஆசிரியர்: கே.பாலமுருகன் (GURU CEMERLANG BAHASA TAMIL)

Saturday, 8 August 2015

Pecutan Akhir UPSR BAHASA TAMIL 2015

இன்றிலிருந்து எனது யூ.பி.எஸ்.ஆர் வலைத்தலத்தில் இச்சேவையை இலவசமாகப் பெறலாம். யூ.பி.எஸ்.ஆர் தேர்வெழுதவிருக்கும் அனைத்து மாணவர்களுக்கும் எனது வாழ்த்துகள். சுடர்விடுவோம்.Download and use it: free exercises for Tamil Upsr,


No comments:

Post a Comment