மலேசியத் தமிழ்ப்பள்ளிகளுக்கான பாடத்துணைப்பொருள் ஒருங்கிணைப்புத்தளம் (தமிழ் மொழி யு.பி.எஸ்.ஆர்) BAHASA TAMIL UPSR

திறமிகு ஆசிரியர்: கே.பாலமுருகன் (GURU CEMERLANG BAHASA TAMIL)

Tuesday, 25 August 2015

வழிகாட்டிக் கட்டுரை- ஒரு பார்வை: எழுதும் முறை ( Pecutan Akhir - Day 13)

வணக்கம் அன்பார்ந்த மாணவர்களே, ஆசிரியர்களே,

இந்த வலைத்தலத்தின் வழி பகிரப்படும் அனைத்தும் உங்களுக்குப் பயனளிக்கும் என்ற நம்பிக்கையில்தான் நீங்கள் சொல்லாவிட்டாலும் தொடர்ந்து இதுபோன்ற பயிற்சிகளை வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறேன். வேறு என்ன விதமான உதவிகள் வேண்டுமென்றாலும் என்னைத் தொடர்புக் கொண்டு உங்கள் கருத்துகளைப் பகிரவும். ( 0164806241- கே.பாலமுருகன்)
No comments:

Post a Comment