மலேசியத் தமிழ்ப்பள்ளிகளுக்கான பாடத்துணைப்பொருள் ஒருங்கிணைப்புத்தளம் (தமிழ் மொழி யு.பி.எஸ்.ஆர்) BAHASA TAMIL UPSR

திறமிகு ஆசிரியர்: கே.பாலமுருகன் (GURU CEMERLANG BAHASA TAMIL)

Monday, 24 August 2015

யூ.பி.எஸ்.ஆர் கடந்தாண்டுகளில் வெளிவந்த வாக்கியம் அமைத்தல் ஒரு பார்வை- Pecutan Akhir - day 12No comments:

Post a Comment