மலேசியத் தமிழ்ப்பள்ளிகளுக்கான பாடத்துணைப்பொருள் ஒருங்கிணைப்புத்தளம் (தமிழ் மொழி யு.பி.எஸ்.ஆர்) BAHASA TAMIL UPSR

திறமிகு ஆசிரியர்: கே.பாலமுருகன் (GURU CEMERLANG BAHASA TAMIL)

Wednesday, 12 August 2015

அதிகாரப்பூர்வக்கடிதம்: Pecutan akhir Bahasa Tamil - Penulisan - Day 5
PECUTAN AKHIR BAHASA TAMIL PENULISAN 2015

அதிகாரப்பூர்வக்கடிதம்

உன் வகுப்பறையில் சில நாட்களாகப் பொருள்கள் காணாமல் போகின்றன. உன் பள்ளித் தலைமை ஆசிரியருக்கு அதனைத் தெரிவித்துக் கடிதம் எழுதுக.

................................................................ ,
................................................................ ,
................................................................ ,
………………………………..

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

............................................................... ,
.............................................................. ,
.............................................................. ,
.............................................................. .                                                          .....................................

..............................,

வகுப்பறையில் பொருள்கள் காணாமல் போகின்றன

வணக்கம் . நான் குமரன் த/பெ சுப்ரமணியம் ஆறாம் ஆண்டில் பயில்கிறேன். ஐயா, மேற்கண்ட விவரத்தின்படி என் வகுப்பறையில் சில நாட்களாகப் பல பொருள்கள் காணாமல் போகும் பிரச்சனையை உங்கள் கவனத்திற்குக் கொண்டு வருகிறேன்.

2. ஐயா, இவ்வருடம் தொடங்கி சில நாட்களாக எங்களின் வகுப்பறையில் நிறைய பொருள்கள் காணாமல் போவதைப் புகார் செய்யவே இக்கடிதத்தை எழுதுகிறேன்.

3.எங்கள் வகுப்பறையில் பயிலும் மாணவர்களின் பென்சில்கள், அழிப்பான்கள், புத்தகப்பை ஆகிய பொருள்கள் அடிக்கடி காணாமல் போகின்றன. அதோடுமட்டுமல்லாமல் சில மாணவர்களின் பணமும் காணாமல் போனதுண்டு.

4. ஐயா, இதனால் எங்கள் வகுப்பறையில் பயிலும் மாணவர்கள் மனக்கவலை அடைந்திருக்கிறார்கள். மேலும், வகுப்பறையில் பாதுகாப்பான ஒரு சூழல் இல்லை. படிப்பின் மீதும் கவனம் செலுத்த இயலவில்லை.

5. வகுப்பில் பயிலும் அனைவரையுமே நாங்கள் நண்பர்களாகவே கருதுகிறோம். ஆகவே, யாரைச் சந்தேகிப்பது என எங்களுக்குத் தெரியவில்லை. தாங்கள் உடனடியாக இதற்கொரு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனத் தாழ்மையுடன் கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

தங்களின் மேலான ஒத்துழைப்புக்கு மிக்க நன்றி............................................. ,

............................................ 

(..........................................)


தயாரிப்பு: கே.பாலமுருகன்

பயிற்சி: அதிகாரப்பூர்வக்கடிதம்

தலைப்பு: உன் பள்ளி மாணவர்களில் சில அடிக்கடி தகாத வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்தி பேசுகின்றனர். ஆகவே, உன் பள்ளித் தலைமை ஆசிரியருக்கு இதனைத் தெரிவித்துக் கடிதம் ஒன்றனை எழுதுக................................................................. ,
................................................................ ,
................................................................ ,
………………………………..

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

............................................................... ,
.............................................................. ,
.............................................................. ,
.............................................................. .                                                          .....................................

.............................., ………………………….. (முகமன்)

தலைப்பு: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

முன்னுரை: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


கடித நோக்கம்:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


கருத்து 1
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


கருத்து 2

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………எதிர்ப்பார்ப்பு

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

நன்றி,


............................................ ,

............................................ 


(..........................................) 
No comments:

Post a Comment