மலேசியத் தமிழ்ப்பள்ளிகளுக்கான பாடத்துணைப்பொருள் ஒருங்கிணைப்புத்தளம் (தமிழ் மொழி யு.பி.எஸ்.ஆர்) BAHASA TAMIL UPSR

திறமிகு ஆசிரியர்: கே.பாலமுருகன் (GURU CEMERLANG BAHASA TAMIL)

Wednesday, 19 August 2015

PECUTAN AKHIR - DAY 9 ( நட்புக் கடிதம்)

ஆசிரியர்களே/ மாணவர்களே,

நட்புக் கடிதம் எழுதும் முறையை நன்கு அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அதன் அமைப்பை மாற்றாமல் முகவரி, திகதி, கையொப்பம் போன்றவைகளைச் சரியான இடத்தில் எழுத வேண்டும். கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாதிரிக் கடிதத்தை வாசித்துப் பயன் பெறவும். நன்றி.

கே.பாலமுருகன்1 comment: