மலேசியத் தமிழ்ப்பள்ளிகளுக்கான பாடத்துணைப்பொருள் ஒருங்கிணைப்புத்தளம் (தமிழ் மொழி யு.பி.எஸ்.ஆர்) BAHASA TAMIL UPSR

திறமிகு ஆசிரியர்: கே.பாலமுருகன் (GURU CEMERLANG BAHASA TAMIL)

Sunday, 16 August 2015

வாக்கியம் அமைத்தல்- விதிமுறைகளும் மாதிரிகளும்- PECUTAN AKHIR UPSR BAHASA TAMIL - DAY 6

ஆசிரியர்களே/மாணவர்களே,

வாக்கியம் அமைத்தலில் செய்யக்கூடாத தவறுகளைச் சுட்டிக்காட்டியுள்ளேன். கவனிக்கவும். இதுபோன்ற பிழைகள் புள்ளிகளை இழக்க வைக்கும்.


No comments:

Post a Comment