மலேசியத் தமிழ்ப்பள்ளிகளுக்கான பாடத்துணைப்பொருள் ஒருங்கிணைப்புத்தளம் (தமிழ் மொழி யு.பி.எஸ்.ஆர்) BAHASA TAMIL UPSR

திறமிகு ஆசிரியர்: கே.பாலமுருகன் (GURU CEMERLANG BAHASA TAMIL)

Monday, 17 August 2015

KERTAS BAHASA TAMIL - PENULISAN/ PECUTAN AKHIR - DAY 7 (தமிழ்மொழி மாதிரி தாள் 2)

வணக்கம் அன்பார்ந்த மாணவர்களே/ஆசிரியர்களே,

கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் தமிழ்மொழித் தாள் இரண்டு மாணவர்களைச் சோதனைக்குத் தயார்ப்படுத்தும் வகையில் உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் மாதிரி தாள் ஆகும். இத்தாளை ஒரு முன்னோட்டத் தேர்வாக மாணவர்களுக்கு அளிக்கலாம். சிறந்த சிந்தனைவளம் மிக்க தலைமுறையை உருவாக்குவோம். நன்றி.

கே.பாலமுருகன்

No comments:

Post a Comment